Montáž, servis a prestavba auta na plyn
All4car

Predíďte predčasnému opotrebeniu motora a problémom s Emisnou kontrolou pravidelným čistením

Predíďte predčasnému opotrebeniu motora a problémom s Emisnou kontrolou pravidelným čistením

 

Spaľovacie motory nikdy nevyužijú 100% natankovaného paliva. Určité množstvo paliva zostáva nespálené, pretože spaľovanie v motore nikdy nebolo a nebude 100% efektívne. Neefektívnym spaľovaním vzniká karbón, ktorým sa motor zanáša - karbonizuje sa - vytvára sa čierny hrudkovitý povrch na stenách motora a jeho komponentoch. Toto sa prejavuje viacerými spôsobmi, medzi ktoré najčastejšie patria zvýšené emisné hodnoty výfukových plynov, zníženie tlaku valcov v motore, zanášanie vstrekovačov, výfukových systémov a ventilov, dymenie z výfuku, nepravidelný chod motora, zníženie výkonu motora a mnoho ďalších.

 

Dekarbonizácia motora sa robí za účelom čo najlepšieho odstránenia týchto nánosov a tohto povlaku.

 

 

 

 

Je viacero faktorov ktoré spôsobujú neúmerne väčšie karbonovanie motorov v dnešnej dobe ako v minulosti. Jedným z nich je to že sa čoraz viac znižuje kvalita paliva. je iba jedna z vecí ktorá v dnešnej dobe zapríčiňuje podstatne väčšie karbonovanie motorov ako bolo v minulosti. Karbonovanie sa ešte viac zintenzívňuje z dôvodu sprísňovania euronoriem na emisných hodnôt a tým spojenú zvýšenú požiadavku na presnosť vstreku paliva a vstrekovacie systémy. Taktiež s a tým spojenú aj ich konštrukčnú náročnosť ale aj zvýšenú konštrukčnú náročnosť motorov. Tým že sú teda vstrekovacie systémy a motory čoraz náročnejšie na technológiu, presnosti vstreku a čím ďalej nižšie emisné hodnoty sa v dnešnej dobe aj drobné nedostatky a nepresnosti vstrekovania naplno prejavujú. Aj mnoho takých nedostatkov ktoré boli v minulosti prehliadnuteľné, zanedbateľné a nebolo ich takmer ani poznať. Aj preto sa karbonovanie motorov výrazne zväčšuje a zintenzívňuje a potreba dekarbonizácie stúpa.

 

 

Výhody dekarbonizácie nieje iba vyčistenie motora, ale vám môže pomôcť odstrániť tieto nedostatky:

 • Nízky výkon motora
 • Nízka kompresia motora
 • Zvýšená hlučnosť motora
 • Nepravidelný chod motora
 • Vibrácie motora
 • Klepanie motora
 • Zlé štarty
 • Problémy s DPF filtrami, katalizárormi a EGR ventilami
 
 • Predlžuje životnosť motora, katalyzátorov a filtrov pevných častíc
 • Vysoká dymivosť, vysoké emisie
 • Nevyhovujúca emisná kontrola
 • Vysoká spotreba paliva
 • Zlá funkčnosť vstrekovacích trysiek
 • Problém s prejavovaním sa závady maskovanej nánosmi karbónu na motore, vstrekovačoch atd...
 • Problém s dávkovaním zmesy

 

 

Vyriešime váš problém so zakarbonovaným motorom. Vlastníme najnovšie špičkové technológie, robíme nechemické, chemické a aj mechanické dekarbonizácie motora.

 

 

Nemáte dobré emisie? Neprešli ste cez emisnú kontrolu?

 

 

Dekarbonizácia motora je proces, pri ktorom odstraňujeme karbónové usadeniny z motora a iné nečistoty, pomocou mechanickej alebo chemickej metódy, s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie motora a jeho výkonu. Klasickým znamením je nepravidelný chod motora, zhoršené štartovanie a zvýšená dymivosť. Pravidelnou dekarbonizáciou predlžujeme životnosť motora, znižujeme prevádzkové náklady pre benzínové a naftové motory.

 

 

 

Dekarbonizácia sa prevádza 3 spôsobmi

 

Dekarbonizácia špeciálnym prístrojom

1. spôsob je dekarbonizácia špeciálnym prístrojom pomocou čistiaceho plynu, teda vodíka, pri ktorej nie je potrebné meniť olej v motore. Trvá približne 2 hodiny a vieme ju spraviť na počkanie. Táto dekarbonizácia prístrojom sa odporúča robiť z preventívnych dôvodov na údržbu motora, ale aj pri miernom zakarbonovaní motora. V Autoklinike Bosh Car Service tento proces vykonávame pomocou špeciálnej techniky v pravidelných intervaloch vždy po odjazdení 15 000 km alebo pri viditeľných ťažkostiach ako sú znížený výkon, vysoké emisie, dymivosť, vysoká spotreba paliva, nepravidelný chod motora, zlé štartovanie, atď. Plynná látka je privádzaná do sacieho potrubia motora, rozpustí karbónové usadeniny a nečistoty vytvorené v rôznych častiach motora. Ide o proces odstraňovania uhlíka uloženého v spaľovacom priestore motora, výfukových ventilov, kompletného výfukového systému vrátane EGR ventilu, DPF filtra, katalyzátora, výfukového potrubia a tlmičov. Dekarbonizácia pomáha ku obnovenie pôvodného výkonu a spotreby motora a celkovej regenerácii motora. Cena sa pohybuje zhruba od 69,00€ do 119,00€ v závislosti od obsahu motora. U nákladných vozidiel je od 99,00€ do 139,00€. Ceny sú uvedené bez DPH. Pokiaľ sme špeciálne zameraní na určitý komponent a je priestorovo prístupný robievame v prípade potreby aj demontáž komponentu, kontrolu pred dekarbonizáciou a takisto aj po dekarbonizácii, aby sme si boli istí výsledkom.

 

 

Dekarbonizácia pomocou špeciálnej chémie

2. spôsob je chemická dekarbonizácia pomocou špeciálnej chémie. Touto chémiou sa odstraňuje aj značné zakarbonovanie motora. Chemická dekarbonizácia trvá zhruba 4 – 6 hodín. Narozdiel od 1. spôsobu dekarbonizácie je dekarbonizácia pomocou špeciálnej chémie určená aj na hrubé znečistenie motora a jeho komponentov v maximálne širokom rozsahu s maximálnym účinkom čistenia. Je dokonca alternatívou mechanického čistenia. Taktiež keď ideme rozoberať a opravovať motor a vieme že je zanesený, tak ak je to technicky možné urobíme pred rozoberaním chemickú dekarbonizáciu a motor rozoberáme už čistý. Chemická dekarbonizácia čistí palivový systém, vstrekovače, sacie potrubie vrátane komponentov sacieho potrubia, škrtiacej klapky, snímača hmoty vzduchu, snímača tlaku v sacom potrubí, sacie ventily, spaľovací priestor motora, piestne krúžky, výfukové ventily, kompletný výfukový systém vrátane EGR ventilu, DPF filtra, katalyzátora, výfukového potrubia a tlmičov, olejové cesty v motore, kľuková skryňa, sací kôš olejové čerpadlo, mazacie kanály, orná časť motora pod vekom ventilov, vačky a hydroštely atd. .. Ideálne je keď klient dovezie auto ráno a poobede si ho zoberie. Samozrejme, záleží ako to klientovi vyhovuje. Cena chemickej dekarbonizácie sa vo väčšine prípradov pohybuje od 200 do 300 €. Cena je uvedená bez DPH.

 

Má 3 stupne čistenia, a to:

1. Čistenie palivového systému – teda čistenie vedenia paliva a vstrekovacích ventilov, atď.
2. Čistenie sania a sacích ventilov + čistenie spaľovacieho priestoru, piestnych krúžkov, výfukových ventilov, EGR ventilu, DPH filtra a čistenie katalyzátora atď.
3. Čistenie olejovej časti a mazacieho systému motora – teda kľukovej skrine, olejového čerpadla, sacieho koša, kanálov sacích atď.

 

 

Mechanická dekarbonizácia

3.spôsob je mechanická dekarbonizácia a teda rozobratie motora a častí motora, ktoré sú zakarbonované a ich mechanické očistenie. Pri tejto technike je motor a jeho komponenty rozobrané v rukách dobre vyškolených a skúsených mechanikov. Tomuto 3. typu dekarbonizácie sa vo väčšine prípadov snažíme vyhnúť, pretože je najnákladnejšia spomedzi všetkých 3 spôsobov a nahradiť ju chemickou dekarbonizáciou. Naviac, nie vždy sa dokážeme dostať ku všetkým zakarbonovaným miestam. Cena za takúto dekarbonizáciu býva teda z dôvodu veľmi veľkej pracnosti vysoká a mnohokrát jej aj predchádza dekarbonizácia chemická z dôvodu jednoduchšieho vyčistenia väčšej časti motora a neprístupných miest z hľadiska mechanického čistenia. Taktiež sa lepšie rozoberá čistý motor ako špinavý.

 

 

Pri dekarbonizácii sa v špeciálnych prípadoch venujeme aj fyzickej a optickej kontrole jednotlivých častí, preverujeme stav motora pred dekarbonizáciou a po dekarbonizácii. Je vidno, že dekarbonizácia funguje, na 99%, má perfektný účinok. Takisto sme vozidlá pred dekarbonizáciou merali na emisné hodnoty, merali sme vozidlá na výkon na výkonových stoliciach a na hluk motora. Vo všetkých prípadoch sa hodnoty výrazne zlepšili.

 

 

 

Zákazník si má dekarbonizáciu pýtať, alebo mu ju ponúkneme?

 

Zákazník má na to myslieť dopredu, najlepšie ešte predtým ako je na vozidle problém. V prípade, že je na vozidle extrémny problém (my to nazývame mŕtve vozidlo) už ani dekarbonizácia nemusí takéto vozidlo zachrániť. Pri servisných prehliadkach a výmene oleja odporúčame vykonať aj dekarbonizáciu. Zákazník sa takto môže vyhnúť problémom pri emisnej kontrole alebo prevádzke vozidla na ceste. Dnes v podstate je známe, že sa sprísnili emisné a technické kontroly. Nesprísnili sa emisné parametre, ale sprísnil sa dohľad nad spôsobom výkonu technických a emisných kontrol. Všetky TK a EK pracoviská prevádzajú už dnes emisné kontroly prísnejšie na 90% podľa predpisov. Pokiaľ auto neprešlo emisnou kontrolou, je potrebné najskôr prečistiť motor. Každý jeden motor je už viac alebo menej zakarbonovaný, preto odporúčame prečistiť motor minimálne pri každej výmene oleja. Či bol problém spôsobený iba zakarbonovaným motorom sa uvidí až po samotnej dekarbonizácii.

 

Sme autorizovaný Bosch Car Service, ktorý sa sústreďuje na všetky práce súvisiace s vozidlom. Takže v prípade, že by na vozidle nastal ďalší problém, vieme tento problém dohľadať, opraviť a tým závady odstrániť. Následne v prípade záujmu zákazníka vieme previesť aj opakovanú emisnú kontrolu.

 

 

 

 
 
Potrebujete servis?
Zavolajte nám a popíšte nám svoj problém.
+421 905 847 829
+421 42 46 92 271
Koľko stoja naše služby?
Pošlite nám informácie o svojom aute a my vám vypočítame cenu.
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o našich službách a akciách?